Verder naar inhoud
Voorkom Eikenprocessierups en plaats in april nog een Processiestop

Voorkom Eikenprocessierups en plaats in april nog een Processiestop

We vinden het belangrijk dat we de natuur zoveel mogelijk haar werk laten doen in de strijd tegen de processierups. Je kunt de natuur een handje helpen door de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van de processierups aan te trekken. Dit doe je door nestkasten voor de juiste vogelsoorten te plaatsen en de omgeving te verrijken met aantrekkelijke bloemen en planten.

Plaatsen in april

De Processiestop kan worden geplaatst eind maart/begin april. Het is heel belangrijk dat deze in april in de boom zit, omdat dan de eitjes uitkomen. Wanneer de processierupsen in het voorjaar langs de stam naar beneden trekken, verzamelen ze zich in de korf. Als de korf vol raakt, kan deze veilig worden leeggezogen. De korf kan vervolgens gewoon blijven zitten en gedurende het jaar gemonitord worden. Indien nodig kan deze verderop in het seizoen nogmaals worden leeggezogen. Op deze manier worden de processierupsen op veilige hoogte gehouden en wordt voorkomen dat de rupsen gevaarlijk laag op de stam nestelen.

Wanneer de Processiestop op een hoogte van ca. 3 a 4 meter wordt geplaatst, komen de rupsen niet lager op de stam. Zo blijft het ook veilig voor spelende kinderen en huisdieren. Ook kan men er dan makkelijk bij om de korf leeg te zuigen.

De in de korf verzamelde processierupsen kunnen makkelijk worden weggezogen en daardoor niet voortplanten. Dit heeft een positief effect op de populatie in komende jaren.

Duurzaam en natuurvriendelijk

De Processiestop is van duurzaam en transparant materiaal geproduceerd en volledig natuurvriendelijk. Er wordt geen schade toegebracht aan de bomen en andere diersoorten, er hoeven geen gifstoffen te worden ingezet en bomenkap kan worden voorkomen.

Artikelen in de webshop

In onze webshop kun je verschillende artikelen vinden die bijdragen aan de natuurvriendelijke aanpak van de processierups. We vinden het belangrijk dat we de natuur zoveel mogelijk haar werk laten doen in de strijd tegen deze vervelende ‘jeukrups’. Dit doen we onder andere door:

  • De aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van de processierups aantrekken.
    Door het plaatsen van nestkasten speciaal voor mezen en spreeuwen zorg je er voor dat veel rupsen die zich in de aangetaste bomen bevinden in een vroeg stadium van hun leven als voer dienen voor deze vogels en hun jongen.
  • De aanwezigheid van andere natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, spinnen en andere vogels bevorderen door het gebied waarin de bomen zich bevinden te verrijken met aantrekkelijke inheemse bloemen en planten.
  • Het vangen van (mannelijke) processievlinders in speciaal ontwikkelde feromoonvallen ter controle van de effectiviteit.
  • Ook de bovenstaand beschreven processiestop is in onze webshop te vinden. 
Vorige artikel Plantenbakken en hun onderhoud
Volgende artikel De tijd om emelten en engerling biologisch te bestrijden is nu aangebroken!